Loading...
شماره دوزی قدیمی
شماره دوزی قدیمی شماره دوزی قدیمی شماره دوزی قدیمی آنتیک
9,000,000تومان
بعنوان تزیین روی اشیا مصرفی (مثل صندوقچه،طاقچه،..) استفاده می شده است متعلق به بیش از صد سال پیش شماره دوزی ممزوج شده با کارهای هنری ترکمن و بخارا در حال حاضر برای تزئین بعضی از لباسهای شاخص هم بکار میرود برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید کد : A9900067

آویزهای زیبای تزئینی ، ساخت هنرمندان قدیم است و در حال حاضر نیز بازهم بصورت آویزهای زیبا در دکوراسیونها بسیار قابل استفاده می باشد . هنر دست هنرمندان قدیمی تحت هیچ شرایط قابل تکرار نخواهد بود در ضمن بعضی از آنها با بخارا دوزیهای قدیمی ممزوج شده است .

مشاوره، آموزش، طراحی و ساخت فروشگاه اینترنتی