Loading...
روکنسولی سرمه دوزی قدیمی
روکنسولی سرمه دوزی قدیمی روکنسولی سرمه دوزی قدیمی روکنسولی سرمه دوزی قدیمی
  • روکنسولی بزرگ قرمز با حاشیه سرمه دوزی بسیار فشرده زیبا کار دست قدیم هند و پر کار که تکرار شدنی نیست در قسمت های بدنه روکنسولی با سرمه دوزی های کوچک و ظریف به کار آمده است این روکنسولی زیبا قبلا دامن عروسان هند بوده است. و در حال حاضر به عنوان روکنسولی و یا به گونه های مختلف به عنوان تزئین در فضای های مختلف قابل استفاده می باشد.

مشاوره، آموزش، طراحی و ساخت فروشگاه اینترنتی