Loading...
دوره پیشرفته لباس شب و عروس
2,500,000
پیش نیاز این دوره، اتمام دوره نازک دوزی می باشد. دو ترم . هر ترم 12 جلسه (سه ساعته)

هدف دوره:

آشنایی با انواع مدل سازی و الگو سازی و فنرگذاری، لیفه گذاری

استفاده از انواع لایی چسب ها

بندینک انواع اپل ها 

مدل سازی انواع ژپفون

محتوی آموزشی:

انواع دکلته ها

یقه های فانتزی باکس

تاپ کلس

زاکپوزن و کلوش ها

ترک ها

آستین های فانتزی

مشاوره، آموزش، طراحی و ساخت فروشگاه اینترنتی