Loading...
طراحی لباس روی مانکن
2,500,000
این دوره شامل 10جلسه (3ساعته) می باشد.

عناوین سرفصل

- رنگ شناسی تخصصی

- شناخت جنسیت پارچه

هدف از این دوره:

آشنایی با خطوط عرضی و طولی اندام و چهره

رنگ شناسی

شناخت جنسیت پارچه

طراحی و شناخت اکسسوری و دیزاین آن

محتوی اموزشی:

تکنیک رنگ

رنگ های مکمل

رنگ های خنثی

تضاد رنگی

کاربرد نما در نقوش ایرانی و سنتی

مشاوره، آموزش، طراحی و ساخت فروشگاه اینترنتی